Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Trwa przebudowa strony, za wszelkie niedogodości dotyczące funkcjonowania strony przepraszamy

Telefon do redakcji w sprawie kaplicy

Poruszcie sprawę kaplicy na cmentarzu komunalnym. Chodzi o to, jak wygląda kaplica na zewnątrz. Tam już drzewa niemal wyrastają. Kolejna sprawa to sprzątanie kaplicy. Skoro się płaci, to dlaczego samemu trzeba sprzątać? 

Fakty są zupełnie inne

W związku z ohydnym sposobem prowadzenia walki wyborczej przeciwko jednej z kontrkandydatek Adama Zarzyckiego i Małgorzaty Karwan w wyborach samorządowych, zamieszczamy specjalne oświadczenie Alicji Kordylasińskiej.

Zarzycki boi się nadzwyczajnej sesji w sprawie targowiska?

Wniosek o sesję nadzwyczajną w sprawie targowiska złożyła przedstawicielka kupców pani Czarnota-Szymczak. W tej kwestii nie wypowiedział się jednak Leon Ślawski, przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni. Zamiast przewodniczącego głos w sprawie sesji zabrał Adam Zarzycki, który zaproponował tylko…  spotkanie. Radny Krzysztof Nowak analizował odpowiedź spółki ABJ odnośnie inwestycji na targowisku i zaproponował, aby nie tylko burmistrz i kupcy debatowali, ale również pozostali radni.

Paluch miażdży Zarzyckiego

-Oczyszczalnie stawowe miały kosztować ok. 6-7 tys. zł, a w rezultacie wyszło 12 tys. zł. Panuje oburzenie. Koszty są zawyżone! Przy biologicznych oczyszczalniach wyszło nawet do 20 tys. zł. Pytam dlaczego tak drogo to wyszło?! – mówił na sesji Rady Miejskiej w Cedyni radny Marcin Paluch. Na potwierdzenie swoich słów przedstawił dokument, który zaskoczył burmistrza Zarzyckiego. -Ta sama firma w innej gminie robi tajniej! – dobitnie argumentował radny.

Alicja Kordylasińska oświadcza

Oświadczenie przekazane przez kandydatkę na burmistrza Cedyni i radną powiatową publikujemy w całości. Jest to protest związany ze sposobem prowadzenia kampanii przez dwoje pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Zarzycki sobie z nas kpi – uważają kupcy

-Dzierżawca (czyli Spółka z o.o. Grupa ABJ) wykonuje na bieżąco prace związane z realizacją inwestycji zaoferowanych w trakcie przetargu na dzierżawę – uważa Adam Zarzycki. – Zgodnie z oferta złożoną w ramach przetargu na dzierżawę targowiska w Osinowie Dolnym, Spółka z o.o. ABJ złożyła harmonogram wykonania zadań za targowisku gminnym w Osinowie Dolnym – dodaje Zarzycki.

Natomiast Zarząd Zrzeszenia Kupców Czcibór uważa, że dzierżawca „nie rozpoczął na dzień dzisiejszy żadnych prac inwestycyjnych zgodnie z ofertą i obietnicami, polegających na gruntownej modernizacji targowiska”.

Dość polityki poprzez konflikt!

Kupcy powinni czuć się bezpieczni.

Odpowiedź na list otwarty kupców z targowiska gminnego w Osinowie Dolnym.

Wiele problemów w gminie Cedynia można rozwiązać stosunkowo szybko. Targowisko w Osinowie Dolnym jest gminne. Powinno więc być oczkiem w głowie każdego, kto sprawowałby funkcję burmistrza. Stosowane tutaj rozwiązania powinny być wzorcowe. Ludzie mają mieć bowiempoczucie sprawiedliwości i praworządności oraz czuć się bezpieczni. Niedopuszczalne są próby zastraszania. Czy tak jest? O sytuacji może świadczyć list Zarządu Zrzeszenia Kupców Czcibór opublikowany w niedawno w Gazecie Chojeńskiej.  

Jak grochem o ścianę

Próżno szukać w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej punktu na temat sytuacji dotyczącej gminnego targowiska w Osinowie Dolnym. Kupcy list otwarty w mediach zamieścili, ale nie widać aby obecne władze Cedyni planowały podjąć dialog na ten temat. Sesję Rady Miejskiej w Cedyni zaplanowano na 17 października 2014r. (piątek ) o godzinie 11:00.  Poniżej przedstawiamy porządek obrad .

Nasi walczą o Bociany 2014

Fot.: Cedyńskie Stowarzyszenie Wrzosowe Wzgórza – laureaci nagrody starosty gryfińskiego - cieszą się z Bociana otrzymanego w 2013 r. 

Dwa stowarzyszenia z naszej gminy zgłoszone zostały do Bociana – nagrody starosty gryfińskiego. W tym roku mamy szansę na statuetkę dla zespołu Kalimera oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Lubiechowa Dolnego. We wtorek, 7 października kapituła wyłoniła 12 kandydatów, którzy w ciągu ostatniego roku swoją działalnością lub osiągnięciami najlepiej promowali powiat lub też przyczyniali się do jego rozwoju. Nominacje przyznano w czterech kategoriach: kultura, sport, inicjatywa społeczna oraz pracodawca roku.

Kandydaci na radnych zarejestrowani

Jako pierwszy, który odebrał dziś (08.10.2014 r.) podpisane protokoły rejestracji listy kandydatów na radnych był Komitet Wyborczy Wyborców Alicji Kordylasińskiej - Uczciwość i RozwójGminna Komisja Wyborcza zarejestrowała właśnie osoby pretendujące do Rady Miejskiej w Cedyni zgłoszone przez trzy komitety skupione wokół kandydatów na burmistrza Cedyni. Irena Jaśkiewicz, pełnomocnik KWW Alicji Kordylasińskiej - Uczciwość i Rozwój ujawniła nam nazwiska osób kandydujących na radnych do Rady Miejskiej z tego komitetu.

List otwarty Zrzeszenia Kupców Czcibór

-Proponowane jest nam przez prezesa Spółki ABJ przeniesienie na jego prywatne nowo budowane targowisko. Świadczyć to może o chęci doprowadzenia do upadku Targowiska Gminnego – pisze w swym liście Zarząd Zrzeszenia Kupców Czcibór. 

(Na rycinie powyżej projekt Tymczasowego Centrum Handlowego. Miałby on powstać na działce poddzierżawianej od firmy Apexim. Przypomnijmy, że firma paliwowa dzierżawi ową nieruchomość od gminy Cedynia).                                                                                                                         

Gdzie są te obiecywane inwestycje, panie Zarzycki?! - pytają kupcy. Zarząd Zrzeszenia Kupców Czcibór w Osinowie Dolnym przysłał nam do publikacji list otwarty.

Wypadek w Radostowie

Wypadek z udziałem motocyklisty miał miejsce dzisiaj (03.10.2014) po godz. 19 na drodze w Radostowie. Na miejsce przyjechały na sygnale pogotowie ratunkowe i policja. Ranny chłopak przetransportowany został do szpitala w Szczecinie.

Zgoda buduje drogi (szkoda, że nie w gminie Cedynia)

W programie tzw. schetynówek dużo można było zrobić, gdy gmina współpracowała np. z powiatem. Na zdjęciu przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój - Warnice.

„Niezgoda buduje, zgoda rujnuje” – tak szokująco i przewrotnie w swym przemówieniu podczas obchodów narodowego święta stwierdził Adam Zarzycki. Można odnieść wrażenie, że tak jak powiedział, tak postępuje. Jak się właśnie dowiedzieliśmy w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, władze gminy Cedynia nie złożyły żadnego wniosku o dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg. Z naszego powiatu wnioski złożyły za to gminy Chojna, Banie i Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

Przeżyła w lesie całą noc

Strażacy ochotnicy, policja i mieszkańcy szukali pani Krystyny z Lubiechowa Górnego. Poszła na grzyby i zgubiła się w lesie. 

Biały czwartek z Labibem Zairem

-Ponad 20 pacjentów kwalifikuje się do jak najszybszej operacji – powiedział doktor Labib Zair podczas wizyty 25 września br. w Cedyni. Około 60 pacjentów przyjął tego dnia. Była to profilaktyczno-medyczna akcja pn. „biały czwartek” zorganizowana przez Alicję Kordylasińską, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Gryfinie. 

Podstawówka w Cedyni na trzecim miejscu w sporcie

Podsumowanie szkolnej sportowej rywalizacji szkół powiatu gryfińskiego opracowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie zorganizowano na ostatniej sesji Rady Powiatu 25.09.2014 r. Nagrodzono najlepszych w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Dyplomy i upominki odbierali przedstawiciele wyróżnionych szkół w każdej kategorii (nagrodzone w sporcie placówki wypisaliśmy pogrubioną czcionką).

Cedynianka stypendystką Rady Powiatu

Możemy być dumni z Lin Truong Dong. Dzisiejsza (25 września 2014 r.) sesja Rady Powiatu w Gryfinie była okazją do rozdania stypendiów. Powiat wspiera bowiem edukację uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia Rady Powiatu Gryfińskiego otrzymali dzisiaj uczniowie za wybitne wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2013/14.